Degut a la crisi ocasionada per la COVID-19, i seguint les instruccions  de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 (DOGV de 08/05/2020), es farà servir el model següent:

Ànex_IX.Renúncia_A2

Un cop emplenat l’annex, enviar a l’email:  administracio@iesjordi.com