Les dates de matrícula per a les persones admeses són del 20 al 28 de juliol de 9 a 13,30 h.. Per als estudis de FP trobareu tota la documentació  a l’Oficina virtual. Les persones que no facen efectiva la matrícula en aquestes dates perden la plaça en considerar-se que renuncien a ella.

FP

1r FP bàsica

1r_Atenció a la Dependència.      2n_Atencio a la Dependència

1r_Animació sociocultural i turística

1r_Educació infantil (nocturn).    3r_Infantil (nocturn)

1r_Integració social (ordinari i nocturn).   2n_Integració social (ordinari)

1r_Promoció de la igualtat de gènere

Semipresencial (Animació sociocultural i turistica/ Interacio-social)

BATXILLERAT

1r Humanitats     1r-Ciències.    2n Humanitats     2n Ciències

ESO

2n PIP    2n PEV.    4t PEV    4t PIP

PERSONES NO ADMESES

FP

1r_Atenció a la Dependència

1r Animació Sociocultural i Turística

1r Educació Infantil (nocturn).    2n Educació Infantil (nocturn)

1r Integració Social (ordinari i nocturn)     2n Integració Social(ordinari i nocturn)

1r_Promocio de la Igualtat de Gènere

Semipresencials (TASOCT i TIS)

BACHILLERAT

1r Hum-PEV.     1r Hum-PIP     1r Cienc-PEV.    1r Cienc-PIP

2n Cienc-PEV    2n Cienc-PIP

ESO

1r PIP    2n PIP-     3r PEV.    3r PIP    4t PEV    4t PIP

ALUMNAT NO ADMÉS (EN LLISTA D’ESPERA)  ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS FP

El dia 8 de setembre de 2017, als locals de l’IES Jordi de Sant Jordi de València, s’adjudicaran als components de la llista d’espera d’aquest centre (no admesos) que estiguen presents, les places vacants existents CORRESPONENT ALS CICLES DE:

  • F. de Grau Superior de Promoció de la Igualtat de Gènere: a les 9:30 hores.
  • F. de Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística: a les 9:45 hores.
  • F. de Grau Mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència: a les 10:00 hores.
  • F. de Grau Superior d’Educació Infantil: a les 10:15 hores.
  • F. de Grau Superior d’Integració Social: a les 10:30 hores.

En cas de no acudir a esta convocatòria en el dia i hora assenyalats, s’entendrà que la persona interessada renuncia a l’adjudicació de les places vacants existents.

Les llistes d’espera estan formades per les persones sol·licitants  NO ADMESES EN LA PRIMERA OPCIÓ SOL·LICITADA. L’ordre ve determinat pels criteris establerts  per la normativa i aplicats pel programa informàtic