Les dates de matrícula per a les persones admeses són del 20 al 28 de juliol de 9 a 13,30 h.. Per als estudis de FP trobareu tota la documentació  a l’Oficina virtual. Les persones que no facen efectiva la matrícula en aquestes dates perden la plaça en considerar-se que renuncien a ella.

FP

1r FP bàsica

1r_Atenció a la Dependència.      2n_Atencio a la Dependència

1r_Animació sociocultural i turística

1r_Educació infantil (nocturn).    3r_Infantil (nocturn)

1r_Integració social (ordinari i nocturn).   2n_Integració social (ordinari)

1r_Promoció de la igualtat de gènere

Semipresencial (Animació sociocultural i turistica/ Interacio-social)

BATXILLERAT

1r Humanitats     1r-Ciències.    2n Humanitats     2n Ciències

ESO

2n PIP    2n PEV.    4t PEV    4t PIP

PERSONES NO ADMESES

FP

1r_Atenció a la Dependència

1r Animació Sociocultural i Turística

1r Educació Infantil (nocturn).    2n Educació Infantil (nocturn)

1r Integració Social (ordinari i nocturn)     2n Integració Social(ordinari i nocturn)

1r_Promocio de la Igualtat de Gènere

Semipresencials (TASOCT i TIS)

BACHILLERAT

1r Hum-PEV.     1r Hum-PIP     1r Cienc-PEV.    1r Cienc-PIP

2n Cienc-PEV    2n Cienc-PIP

ESO

1r PIP    2n PIP-     3r PEV.    3r PIP    4t PEV    4t PIP