Les Proves d’accés a CCFF es realitzaran els dies 1 i 2 de juliol, en l’horari que s’indica a continuació.
S’ha d’estar present 15 minuts abans de l’inici de la prova, amb un document que acredite l’identitat (DNI, NIE o passaport).

HORARI PROVES ACCÉS GRAU SUPERIOR

(19/06/2020) PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS PROVES D’ACCES CCFF

Llistat definitiu PAC GM

Llistat definitiu PAC GS

 

(10/06/2020) PUBLICACIÓ LLISTATS PROVISIONALS PROVES D’ACCES CCFF

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

La inscripció a les proves d’accés es podrà fer del 25 al 29 de maig.

Davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments al centre per a presentar les sol·licituds, es recomana enviar tota la documentació en un únic correu a la següent adreça:

acces@iesjordi.com

Indicar a l’assumpte: PAC seguit del Nom i els Cognoms de la persona sol·licitant

GRAU MITJÀ:

GRAU SUPERIOR:

(Al nostre centre examinem de l’opció A: Humanitats i Ciències Socials)