La Direcció General d’Universitats ha adoptat mesures extraordinàries que han suposat la modificació de les dates per a les PAU (EBAU) d’aquest curs.
Les proves de les PAU (EBAU) es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juliol.
La segona convocatòria d’aquestes proves serà els dies 8, 9 i 10 de setembre.
Podeu accedir a tota la informació actualitzada en aquest enllaç: