L’ alumnat de FP del centre matriculat en la modalitat  SEMIPRESENCIAL haurà de so·licitar plaça en tots els mòduls que vulga cursar el curs 2017/18, amb un màxim de 1000 h. Això inclou també aquells mòduls que té suspesos en la convocatòria ordinària (del curs 2016/17), encara que es presente a la convocatòria extraordinària ( Si els aprova no formalitzarà la matrícula però ha de fer preinscripció per assegurar-se una plaça en cas de suspendre).

No haurà de sol·licitar plaça per als mòduls FCT i Projecte ja que per aquestos serà matriculat automàticament si reuneix les condicions en març de 2018.

Es un procés ÚNIC d’admissió: del 25 de maig al 6 de juny

Haurà de presentar a Secretaria únicament la SOL·LICITUD TELEMÀTICA (un exemplar per al centre i un altre per a la persona interessada) i indicar que ja és ALUMNE o ALUMNA del centre de la modalitat semipresencial.

RECOMANACIONS : En el cas de complir les condicions eleccioneu les caselles “haver cursat el mateix cicle formatiu en la modalitat semipresencial durant el curs 16/17”, “resident a la CV” i ” ser treballador/a en actiu”