INFORMACIÓ ACCÉS AULES
L’equip de la Direcció General de Tecnologies de la Informació està treballant en l’ampliació de la capacitat de les diferents eines perquè puguen aguantar i estar a l’abast de forma progressiva per a tot l’alumnat.
Esperem que l’accés a AULES es puga fer al llarg d’aquesta setmana. El professorat continua treballant per garantir l’educació de tot l’alumnat.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Salutacions