SOL·LICITUDS GENERALS

PAGAMENT DE TAXES 

PROVES D’ACCÉS

DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS

OBTENCIÓ CERTIFICACIÓ A2 IDIOMES

RENÚNCIA CONVOCATÒRIES CCFF

SOL·LICITUD ANUL·LACIÓ MÒDULS (CCFF SEMIPRESENCIALS)

ACCÉS A ITACA – WEB FAMÍLIA

carta_INFORMACIÓ WEB_FAMILIA_cp

Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA

DOCUMENTACIÓ BATXILLERAT

1. Taxa matrícula (tarjetas de identidad)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL·LICITAR EL TÍTOL

1.1. Fotocòpia DNI

1.2. Taxa per a sol·licitar el títol de Batxillerat. (Utilitzar el navegador internet explorer per una millor eficàcia)

1.3. Sol·licitud expedició de títol (en acabar els estudis de Batxillerat)

Tutorial_obtenció_títol

DOCUMENTACIÓ CICLES FORMATIUS 

0. ADMISSIÓ

Cal fer-ho telemàticament a la pàgina de Conselleria (http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos) i després portar la documentació al centre.

1. MATRÍCULA ( només per a les persones que ja han estat admeses)

1. Taxa matrícula (tarjetas de identidad)

1.1 Documentació matrícula

PRESENCIALS (matí i vesprada)

1r_Atenció a la dependència_ GRAU MITJÀ

2n_Atenció a la dependència_GRAU MITJÀ

1r_Animació Sociocultural i Turística_ GRAU SUPERIOR

2n_Animació Sociocultural i Turística_ GRAU SUPERIOR

1r_ Integració Social_ GRAU SUPERIOR

2n_Integració Social_GRAU SUPERIOR

1r_ Promoció de laIgualtat de Gènere_ GRAU SUPERIOR

2n_Promoció de la Igualtat de Gènere_Grau_Superior

NOCTURNS

1r_ Educació Infantil_ nocturn_ GRAU SUPERIOR

2n_Educació Infantil_nocturn_GRAU SUPERIOR

3r_Educació Infantil_nocturn_GRAU SUPERIOR

1r_Integració Social_nocturn_GRAU SUPERIOR

2n_ Integració Social_nocturn_GRAU SUPERIOR

3r__Integració Social_nocturn_GRAU SUPERIOR

SEMIPRESENCIALS

1r. i 2n_Animació Sociocultural i Turística_semipresencial_ GRAU SUPERIOR

1r i 2n_Integració Social_semipresencial_GRAU SUPERIOR

2. DOCUMENTS NECESSARIS PER A SOL·LICITAR EL TITOL

2.1. Fotocòpia DNI

2.2 Sol·licitud expedició de títol (en acabar els estudis de cicles formatius)

2.3. Taxa per a sol·licitar el títol de Cicles Formatius de Grau Superior i Mitjà.

Tutorial_obtenció_títol

3. Sol·licitud de renúncia a Convocatòria CCFF annex-ix(Fins 15 abril la de juny i fins 15 de juny la de setembre)

4. Sol·licitud convalidació mòduls (LOE) que corresponen a la direcció del centre

5. Sol·licitud convalidació Mòduls que correspon al Ministeri d’Educació

6. Anul·lació Matrícula Cicles Formatius