UTILITZEU EL NAVEGADOR INTERNET EXPLORER PER UNA MAJOR EFICÀCIA EN ELS ENLLAÇOS DE GENERACIÓ DE TAXES!!

 

DOCUMENTS GENERALS

Instància general

ACCÉS A ITACA – WEB FAMÍLIA

carta_INFORMACIÓ WEB_FAMILIA_cp

Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA

DOCUMENTACIÓ OBTENCIÓ CERTIFICACIÓ A2 IDIOMES

Sol·licitud de certificats d’idiomes A2

Taxa del certificat d’idiomes A2 (Utilitzar el navegador internet explorer per una millor eficàcia)

Tutorial obtenció certificació nivell A2 Idiomes

DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS

Cal omplir els dos impresos i entregar-los a secretaria o per correu a 46012951.secret@edu.gva.es, adjuntant el resguard d’ingrés.

INSTÀNCIA_GENERAL

Sol·licitud devolució ingressos indeguts Model_722-2

DOCUMENTACIÓ BATXILLERAT

1. Taxa matrícula (tarjetas de identidad)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL·LICITAR EL TÍTOL

1.1. Fotocòpia DNI

1.2. Taxa per a sol·licitar el títol de Batxillerat. (Utilitzar el navegador internet explorer per una millor eficàcia)

1.3. Sol·licitud expedició de títol (en acabar els estudis de Batxillerat)

Tutorial_obtenció_títol

DOCUMENTACIÓ CICLES FORMATIUS 

0. ADMISSIÓ

Cal fer-ho telemàticament a la pàgina de Conselleria (http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos) i després portar la documentació al centre.

1. MATRÍCULA ( només per a les persones que ja han estat admeses)

1. Taxa matrícula (tarjetas de identidad)

1.1 Documentació matrícula

PRESENCIALS (matí i vesprada)

1r_Atenció a la dependència_ GRAU MITJÀ

2n_Atenció a la dependència_GRAU MITJÀ

1r_Animació Sociocultural i Turística_ GRAU SUPERIOR

2n_Animació Sociocultural i Turística_GRAU SUPERIOR

1r_ Integració Social_ GRAU SUPERIOR

2n_Integració Social_GRAU SUPERIOR

1r_ Promoció de la Igualtat de Gènere_ GRAU SUPERIOR

2n_Promoció de la Igualtat de Gènere_GRAU SUPERIOR

NOCTURNS

1r_ Educació Infantil_ nocturn_ GRAU SUPERIOR

2n_Educació Infantil_nocturn_GRAU SUPERIOR

3r_Educació Infantil_nocturn_GRAU SUPERIOR

1r_Integració Social_nocturn_GRAU SUPERIOR

2n_ Integració Social_nocturn_GRAU SUPERIOR

3r_Integració Social_nocturn_GRAU SUPERIOR

SEMIPRESENCIALS

1r. i 2n_Animació Sociocultural i Turística_semipresencial_ GRAU SUPERIOR

1r i 2n_Integració Social_semipresencial_GRAU SUPERIOR

2. DOCUMENTS NECESSARIS PER A SOL·LICITAR EL TITOL

2.1. Fotocòpia DNI

2.2 Sol·licitud expedició de títol (en acabar els estudis de cicles formatius)

2.3. Taxa per a sol·licitar el títol de Cicles Formatius de Grau Superior i Mitjà.

Tutorial_obtenció_títol

3. Sol·licitud de renúncia a Convocatòria CCFF annex-ix(Fins 15 abril la de juny i fins 15 de juny la de setembre)

4. Sol·licitud convalidació mòduls (LOE) que corresponen a la direcció del centre

5. Sol·licitud convalidació Mòduls que correspon al Ministeri d’Educació

6. Anul·lació Matrícula Cicles Formatius

7. SOLICITUD ANUL·LACIO MODULS (Semipresencial)

Sol.licitud i resolució anulació mòduls tasot semipresencials

Sol.licitud i resolució anulació mòduls tis semipresencials

9. SOL·LICITUD EXEMPCIÓ FCT

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS