Convocatòria extraordinària

MATRICULACIÓ: 27 i 28 de juny

DOCUMENTACIÓ:

  • Fotocopia DNI
  • Resguard (per duplicat) d’ingrés en el banc.

INGRÉS:

-78,20€ (matrícula ordinària)
-39,10€ (beneficiari de família nombrosa 1ª categoria)

-0€ EXEMPT (beneficiari de família nombrosa 2ª categoria ,  especial, discapacidad igual o superior al 33%, alumnat amb matrícula d’honor o Premi Extraordinari en 2n batxiller, alumnat víctima de terrorisme)

 

L’ingrés es realizarà a una oficina de BANKIA

-Compte nº 2038 6543 92 6000022653

-Codi IBAN ES1520386543926000022653

-BENEFICIARI: “UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA”

 

TRIBUNAL ASSIGNAT: Tribunal nº 01

Realització de les proves: 6, 7 y 8 de juny

Realització de les proves convocatòria extraordinària : 4, 5 i 6 de juliol

Lloc d’actuació: E.T.S.I. AGRONÒMICA I DEL M. NATURAL -CAMPUS CAMí DE VERA, S/N. València. EDIFCI 3G. MAPA

IMPORTANT:

L’alumnat haurà de concórrer a les Proves amb el DNI, passaport o NIE.

L’alumnat que només es presente a la fase específica haurà de presentar-se al seu tribunal a les 12 h. del matí del dia 6 de juny ( primer dia de les PAU). 

 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES PAU A LA WEB DE CONSELLERIA