PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR 

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS 

 

A CICLES FORMATIUS

 

La inscripció a les proves d’accés es podrà fer del 25 al 29 de maig.

 

Davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments al centre per a presentar les sol·licituds, es recomana enviar tota la documentació en un únic correu a la següent adreça:

 

acces@iesjordi.com

 

Indicar a l’assumpte: PAC seguit del nom i els cognoms de la persona sol·licitant

 

 

 

 

GRAU MITJÀ:

GRAU SUPERIOR:

(Al nostre centre examinem de l’opció A: Humanitats i Ciències Socials)

 

Informació a la pàgina de Conselleria / Información en la página de Consellería

Grau Mitjà: Orientacions / Grado medio: orientaciones

Grau Superior: Orientacions / Grado Superior: Orientaciones

Exemples d’examens / Ejemplos de examenes

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ

 TAXA INSCRIPCIÓ CICLES PROVES D’ACCÉS (SUPERIOR I MITJÀ)”Utilitzar el navegador internet explorer per una millor eficàcia”

FULL D’INSCRIPCIÓ GRAU MITJÀ

FULL D’INSCRIPCIÓ GRAU SUPERIOR

Exempció Grau Mitjà

Exempció Grau Superior

Declaració responsable