PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR 

Normativa reguladora

Presentació de sol·licituds: del 17 al 31 de maig de 2018

Les proves es realitzaran:

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

  • CF Grau Mitjà: 18 de juny de 2018
  • CF Grau Superior: 15 de juny de 2018
  • HORARI_PROVES

Informació a la pàgina de Conselleria / Información en la página de Consellería

Grau Mitjà: Orientacions / Grado medio: orientaciones

Grau Superior: Orientacions / Grado Superior: Orientaciones

Exemples d’examens / Ejemplos de examenes

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ

 TAXA INSCRIPCIÓ CICLES PROVES D’ACCÉS (SUPERIOR I MITJÀ)”Utilitzar el navegador internet explorer per una millor eficàcia”

FULL D’INSCRIPCIÓ GRAU MITJÀ

FULL D’INSCRIPCIÓ GRAU SUPERIOR

Exempció Grau Mitjà

Exempció Grau Superior

Declaració responsable