BORSA DE TREBALL. BASES REGULADORES

1.- DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Esta BORSA DE TREBALL busca facilitar la relació del alumnat  dels diferents cicles que s’impartixen en l’institut amb les Empreses interessades en la contractació de professionals qualificats i competents en aquest sector.

Els seus objectius són:

  • Facilitar la inserció laboral del  alumnat del centre
  • Contactar amb empreses relacionades amb les famílies professionals.
  • Contactar amb col·lectius i associacions que en l’entorn de València s’encarreguen de facilitar la inserció laboral.

2.- ORGANITZACIÓ

Pot inscriure’s en la Borsa qualsevol professional titulat/da  en  un dels cicles de la família professional Servicis Socioculturals i a la comunitat, ex-alumne/a d’este centre.

–      La inscripció en la borsa s’efectuarà únicament per mitjà de les fitxes d’inscripció, disponibles en  la pàgina Web de l’Institut (http://iesjordi.edu.gva.es/ )

–      Els inscrits poden facilitar en qualsevol moment els canvis haguts relatius al seu perfil de busca d’ocupació.

–      La inscripció en la Borsa té una duració renovable d’un  any, passat este, les persones inscrites hauran de confirmar la seua permanència en la borsa. De no existir esta confirmació seran donats de baixa.

–      La gestió de la Borsa està encomanada a una Comissió de Treball creada amb este fi.

–      La informació, referent a oferta d’ocupació públic, beques, cursos, etc, apareguda en publicacions oficials i mitjans de comunicació es publicarà en la pàgina web de l’institut en un apartat inclòs dins de la borsa de treball.

–      La informació sobre possibles ofertes d’ocupació es facilitarà per mitjà de correu electrònic a totes les persones inscrites en la borsa de treball que complisquen els requisits o perfil exigit en la dita oferta.

–      Tant si es resulta admés/a com no, es comunicarà amb brevetat al/a la responsable de la Borsa.

–      La Borsa de Treball del I.E.S. Jordi de Sant Jordi  es reserva el dret a modificar estes bases en adaptació a noves condicions i en benefici dels sol·licitants.

INFORMACIÓ PER A LES EMPRESES

Les empreses que disposen d’ofertes de treball poden enviar-les al correu borsatreball@iesjordi.com