FSEpos_valfplog

FORMACIÓ PROFESSIONAL

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS CURS 2017/18

OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRE

ESTUDIS DE CARÀCTER PRESENCIAL DiÜRN ( HORARIS DE MATÍ I DE VESPRADA)

FP BÀSICA: SERVICIS ADMINISTRATIUS (horari matí)

GRAU MITJÀ: ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (grups matí i grups vesprada)

GRAU SUPERIOR: ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA (grups matí i grups vesprada)

                                    INTEGRACIÓ SOCIAL (grups matí i grups vesprada)

                                    PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE (grup vesprada)

ESTUDIS NOCTURNS CICLES FORMATIUS FP

GRAU SUPERIOR: EDUCACIÓ INFANTIL I INTEGRACIÓ SOCIAL

ESTUDIS SEMIPRESENCIALS (A DISTÀNCIA) FP

GRAU SUPERIOR:ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA I INTEGRACIÓ SOCIAL

INFORMACIÓ DELS CICLES FORMATIUS A DISTÀNCIA

AULA VIRTUAL FP DISTÀNCIA

DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT