FSEpos_valfplog

FORMACIÓ PROFESSIONAL

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS

OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRE

ESTUDIS DE CARÀCTER PRESENCIAL DiÜRN ( HORARIS DE MATÍ I DE VESPRADA)

FP BÀSICA: SERVICIS ADMINISTRATIUS (horari matí)

GRAU MITJÀ: ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (grups matí i grups vesprada) Fullet informatiu 

GRAU SUPERIOR: ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA (grups matí i grups vesprada). Fullet informatiu

                                    INTEGRACIÓ SOCIAL (grups matí i grups vesprada) Fullet informatiu

                                    PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE (grup vesprada) Fullet informatiu

                                                   EDUCACIÓ INFANTIL  (grup vesprada 1r curs 2020/2021) Fullet informatiu

 

 


ESTUDIS NOCTURNS CICLES FORMATIUS FP 

GRAU SUPERIOREDUCACIÓ INFANTIL  (Fullet informatiu) (només 2n i 3r curs) I INTEGRACIÓ SOCIAL  (Fullet informatiu)

ESTUDIS SEMIPRESENCIALS (A DISTÀNCIA) FP

GRAU SUPERIOR:ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA  (Fullet informatiu) INTEGRACIÓ SOCIAL (Fullet informatiu)

ESTUDIS SEMIPRESENCIALS 

INFORMACIÓ DELS CICLES FORMATIUS A DISTÀNCIA

AULA VIRTUAL FP DISTÀNCIA

DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT