EQUIP DIRECTIU/ EQUIPO DIRECTIVO

Director: Josep Lluis Alabau

Vicedirector: David Aucejo

Cap d’Estudis: Alex Puig

Cap d’Estudis: Pepa Montejano

Cap d’Estudis: Rebeca Rodríguez

Secretària: Jordi Blasco

COORDINACIÓ SECUNDÀRIA: Esperanza Serra

PSICOPEDAGOGA: Inma Pellicer