EQUIP DIRECTIU/ EQUIPO DIRECTIVO

Director: David Aucejo

Vicedirector: Daniel Ballester

Cap d’Estudis: Glòria Mínguez

Cap d’Estudis: Pepa Montejano

Secretària: Aurora Berenguer

COORDINACIÓ SECUNDÀRIA: Josep Lluís Alabau

PSICOPEDAGOGA: Inma Pellicer