DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Fotos Jordi 425

El Departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat de l’IES Jordi de Sant Jordi agrupa al professorat de les especialitats d’Intervenció Sociocomunitària, Serveis a la Comunitat, Procediments Sanitaris i especialistes que imparteixen la seua docència als Cicles Formatius.

LlistatProfessorat SSCC 1819

PROGRAMACIÓ DEPARTAMENT DIDÀCTIC CURS 15/16

PROGRAMACIÓ DEPARTAMENT DIDÀCTIC CURS 16/17

Memòria Departament CURS 1617.

PROGRAMACIÓ DEPARTAMENT DIDÀCTIC CURS 17/18

MEMÒRIA DEPARTAMENT CURS 17/18

PROGRAMACIÓ DEPARTAMENT DIDÀCTIC CURS 18/19

MEMÒRIA DEPARTAMENT CURS 18/19

Formulari seguiment de la programació ( a reomplir pel professorat)

Formulari seguiment FCT ( a reomplir pel professorat-tutor de FCT)

CURSOS VIRTUALS I BLOGS

CURSOS AL MOODLE DE SUPORT A L’ALUMNAT PRESENCIAL

AULA VIRTUAL CURSOS A DISTÀNCIA –  SEMIPRESENCIALS

BLOG DEL CICLE DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

BLOG DEL CICLE D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

BLOG DEL MÒDUL D’ANIMACIÓ I GESTIÓ CULTURAL