Anglés
Cap de Departament: Sílvia Borrull

Castellano
Cap de Departament: Juan Carlos Díez

Ciències Naturals
Cap de Departament: Mª Luisa Manso

Dibuix
Cap de Departament: Xaro Soler

Educació Física
Cap de Departament: Diodoro De Frutos

Filosofia
Cap de Departament: Gloria Llorens

Física i Química
Cap de Departament: Mariola Cantó

Formació i Orient. Laboral
Cap de Departament: Jordi Blasco

Francés
Cap de Departament: José Luis Alabau

Geografia i Història
Cap de Departament : Luis Valera

Grec
Cap de Departament: Amparo Liñana

Informàtica
Cap de Departament: MªJosé Gascó

Llatí
Cap de Departament: Mª Jesús Iniesta

Matemàtiques
Cap de Departament: Neus Mompó

Música
Cap de Departament: Noelia Carrascosa

Orientació
Cap de Departament: Inma Pellicer

Religió
Cap de Departament: Pilar Moreno

Serveis Socioculturals
Cap de Departament: Carles Monclús

Tecnologia
Cap de Departament: Cristina Romero

Valencià
Cap de Departament: Alex Puig