Dates de matrícula de l’alumnat del centre  en el curs 2016/17 que passa de curs i no ha de presentar-se a l’avaluació extraordinària (1r de tots els CCFF, de 2n de nocturn  i alumnat repetidor.

  • ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. MATRÍCULA en 2n TAD i REPETIDORS i REPETIDORES de 2n o 1r de TAD: 8 juny.
  • ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA. MATRÍCULA en 2n TASOCT i REPETIDORS i REPETIDORES de 2n o 1r de TASOCCT: 9  de juny.
  • EDUCACIÓ INFANTIL. MATRÍCULA a 2n y 3r i  REPETIDORS i REPETIDORES de 1r, 2n y 3r: 7 de juny.
  • INTEGRACIÓ SOCIAL (matí i vesprada) MATRÍCULA en 2n TIS i REPETIDORS i REPETIDORES de 2n o 1r de TIS: 12  de juny.
  • INTEGRACIÓ SOCIAL (NOCTURN) MATRÍCULA en 2n y 3r de TIS Nocturn i REPETIDORS i REPETIDORES de 1r, 2n i 3r de TIS Nocturno: 13 juny.
  • PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT. MATRÍCULA en 2n i  REPETIDORS i REPETIDORES de 1r: 14 juny

A l’OFICINA VIRTUAL trobareu tota la documentació i indicacions per a fer la matrícula

L’ALUMNAT QUE ES PRESENTARÀ A L’AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA: MATRÍCULA: 5 DE JULIOL, 10 DE JULIOL i 11 DE JULIOL