(En aquest link trobaràs tots els llistats d’admissió tant provisionals com definitius segons vagen publicant-se)

 LLISTATS ADMISSIÓ 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha activat una ferramenta per poder participar en el procés d’admissió:
Una vegada publicades les llistes definitives d’admesos, has de formalitzar la matrícula.