IMPORTANT: Per al procés d’admissió no cal fer cap ingrés. Es fa després quan la persona ja està admesa.

 

CALENDARI CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Presentació de sol·licituds: del 18 al 31 de maig

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses: 10 de juliol.

Reclamacions: del 10 al 12 de juliol.

Publicació de les llistes definitives: 17 de juliol

Matriculació: del 18 al 27 de juliol.

Posteriorment s’iniciarà un període per a assignar les places vacants sobrants així com les que es generen per renúncia. Es desenvoluparà en tres fases en les quals es tindran en compte les llistes d’espera d’acord amb la normativa esmentada al començament.

CALENDARI FP BÀSICA

Presentació de sol·licituds: del 18 al 31 de maig

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses: 14 juny.

Reclamacions: fins 18de juny.

Publicació de les llistes definitives: 26 de juny

Matriculació: del 28 de juny al 4 de juliol.

Període extraordinari:presentació de sol·licituds  del 12 al 17 de juliol 

ASSISTENTS TELEMÀTICS 

http://www.ceice.gva.es/web/admision -alumnado

NORMATIVA

  • Resolució de 29  de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2018-2019 (DOGV núm 8269 de 09.04.2018)