IMPORTANT: Per al procés d’admissió no cal fer cap ingrés. Es fa després quan la persona ja està admesa.

ESO I BATXILLERAT (MÉS INFORMACIÓ I CALENDARI COMPLET)

Presentació de sol·licituds: del 21 al 30 de maig

MATRÍCULA  1r ESO alumnat CEIP Fonteta 25 de juny / alumnat CEIP Les Arts 27 de juny.

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses: 11 de juliol.

Publicació de les llistes definitives: 18 de juliol

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR (MÉS INFORMACIÓ)

Presentació de sol·licituds: del 16 al 29 de maig

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses: 9 de juliol.

Reclamacions: del 9 al 11 de juliol.

Publicació de les llistes definitives: 16 de juliol

Matriculació: del 17 al 30 de juliol.

Posteriorment s’iniciarà un període per a assignar les places vacants sobrants així com les que es generen per renúncia. Es desenvoluparà en tres fases en les quals es tindran en compte les llistes d’espera d’acord amb la normativa esmentada al començament.

CALENDARI FP BÀSICA

Presentació de sol·licituds: del 16 al 29 de maig

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses: 13 juny.

Reclamacions: fins 14 al 20 de juny.

Publicació de les llistes definitives: 26 de juny

ASSISTENTS TELEMÀTICS 

http://www.ceice.gva.es/web/admision -alumnado