CALENDARI CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 6 de juny

IMPORTANT: Per al procés d’admissió no cal fer cap ingrés. Es fa després quan la persona ja està admesa.

CALENDARI FP BÀSICA

Presentació de sol·licituds: 25 de maig al 6 de juny

 

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/05/pdf/2017_2837.pdf

Aquesta resolució desenvolupa el Calendari i procediment corresponent a  l’Ordre 18/2016, d’1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’accés, l’admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

CALENDARI CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 6 de juny

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses: 11 de juliol.

Reclamacions: del 11 al 13 de juliol.

Publicació de les llistes definitives: 18 de juliol

Matriculació: del 20 al 28 de juliol.

Posteriorment s’iniciarà un període per a assignar les places vacants sobrants així com les que es generen per renúncia. Es desenvoluparà en tres fases en les quals es tindran en compte les llistes d’espera d’acord amb la normativa esmentada al començament.

CALENDARI FP BÀSICA

Presentació de sol·licituds: 25 de maig al 6 de juny

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses: 20 de juny.

Reclamacions: fins 22 de juny.

Publicació de les llistes definitives: 26 de juny

Matriculació: del 28 de juny al 4 de juliol.

Matriculació d’alumnat en llista d’espera que ha participat al procés ordinari: 5 i 6 de juliol.

ASSISTENTS TELEMÀTICS I NORMATIVA

http://www.ceice.gva.es/web/admision -alumnado